O Firmě

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Ing. Pavel Kafka nejdříve v roce 1996 založil v Chomutově dceřinou společnost náležející pod DVORNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ, s.r.o., se sídlem v Praze.

Dceřiná společnost v Chomutově zprvu zprostředkovávala pojištění pro potřeby realitní kanceláře v Praze a její klienty, ale postupně rozšiřovala své služby i mimo rámec společnosti. Služby poskytované mimo mateřskou společnost nakonec výrazně dominovaly. To vedlo v roce 1997 k vytvoření nové samostatné společnosti s názvem DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., zaměřené výhradně na oblast pojišťovnictví. Dceřiná společnost původní firmy byla proto v tomtéž roce zrušena. Nová společnost si ponechala podstatnou část původního názvu, neboť pojem „dvorní realitní“ byl již v povědomí odborné veřejnosti a zákazníků dobře zavedený.

V počátcích své existence sídlila společnost DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o. v pronajatých prostorách ve Václavské ulici č.p. 4153 v Chomutově. V květnu roku 1999 společnost přesídlila do vlastních prostor nacházejících se v místě současného sídla. Zde již společnost měla odpovídající zázemí čítající 9 kanceláří, zasedací místnost a archiv.

Jednatelem společnosti je od počátku existence společnosti Ing. Pavel Kafka, který je zároveň jejím vlastníkem. Společnost není napojená na žádný cizí kapitál, ať domácí či zahraniční.

Klientela společnosti se postupem času rozšiřovala. Nejvíce zákazníků pochází z Ústeckého kraje a Prahy, dále např. z Liberce, Kladna a Mělníku. Nejvzdálenější klient sídlí až v Ostravě.

Ve struktuře pojištění zaujímá přední místo pojištění majetku a odpovědnosti průmyslových podniků, stavebních společností, dopravních podniků, měst, obcí, bytových družstev a SVJ. Významnou součástí je rovněž zprostředkování povinného ručení pro individuální či skupinové (flotilové) pojištění motorových vozidel, v kombinaci s komplexním havarijním pojištěním.

V roce 2017 oslavila naše společnost 20 let doby svého trvání a působení v oblasti pojišťovnictví.

Chomutov, prosinec 2018.

Ing. Pavel Kafka

description