Odvětví neživotního pojištění

Odvětví neživotního pojištění

1. Úrazové pojištění (zahrnuje samostatné pojištění úrazu – s jednorázovým plněním, s plněním povahy náhrady škody, s kombinovaným plněním)

- Pojištění úrazu pro případ smrti
- Pojištění úrazu pro případ trvalých následků, vč. invalidity
- Pojištění úrazu pro případ nezbytného léčení, resp. denního odškodnění a dávek při pobytu v nemocnici
- Vkladové úrazové pojištění

2. Pojištění nemoci (soukromé zdravotní pojištění – zahrnuje pojištění nemoci s jednorázovým plněním, s plněním povahy náhrady škody, s kombinovaným plněním, smluvní zdravotní pojištění)

- Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem nemoci nebo úrazu
- Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
- Pojištění stomatologických výkonů nehrazených veřejnými zdrav. pojišťovnami
- Pojištění vážných chorob

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech (Kromě základních pojistných nebezpečí jsou zahrnuta i vybraná připojištění)

3.1 Pojištění škod na motorových vozidlech pro případ

- Poškození a zničení při havárii
- Odcizení
- Poškození nebo zničení živelními událostmi
- Připojištění zavazadel plus vnitřní výbavy
- Úrazové připojištění osob (přepravovaných vozidlem)
- All Risk (všechna rizika kromě vyloučených)
- Připojištění okenních skel motorových vozidel
- Poškození nebo zničení vandalismem
- Úhrada nákladů za nájem náhradního vozidla

3.2 Pojištění škod na nemotorových vozidlech pro případ:

- Poškození a zničení při havárii
- Odcizení
- Poškození nebo zničení živelními událostmi
- Připojištění zavazadel plus vnitřní výbavy
- Úrazové připojištění osob (přepravovaných vozidlem)
- All Risk (všechna rizika kromě vyloučených)
- Připojištění okenních skel motorových vozidel
- Poškození nebo zničení vandalismem

4. Pojištění škod na drážních vozidlech pro případ:

- Poškození a zničení (kromě živelních událostí)
- Odcizení
- Poškození nebo zničení živelními událostmi

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích pro případ:

- Poškození a zničení (kromě živelních událostí)
- Odcizení
- Poškození nebo zničení živelními událostmi

6. Pojištění škod na plavidlech

6.1 Vnitrozemských plavidel pro případ:

- Poškození a zničení (kromě živelních událostí)
- Odcizení
- Poškození nebo zničení živelními událostmi

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek pro případ:

- Poškození nebo zničení při vnitrostátní přepravě
- Odcizení při vnitrostátní přepravě
- Poškození nebo zničení při zahraniční dopravě
- Odcizení při zahraniční dopravě

<<Zpětdescription