Odvětví životního pojištění

Odvětví životního pojištění

1) Životní pojištění pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného; důchodu; pojištění úrazu nebo nemoci
2) Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí
3) Pojištění uvedená v předchozích bodech, která jsou spojena s investičním fondem
4) Trvalé zdravotní pojištění
5) Kapitalizace (pojištění spojené s kapitalizačními smlouvami)
6) Umořování kapitálu

<<Zpět

description