Pojištění majetku občanů

Pojištění majetku občanů

1. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v odvětví 3-7

1.1 Pojištění budov včetně rozestavěných proti škodám způsobených

- Úderem blesku, výbuchem, pádem nebo nárazem letadla
- Vichřicí
- Povodní nebo záplavou
- Sesuvem nebo poklesem půdy
- Krupobitím
- Sesouváním nebo zřícením lavin
- Pádem stromu nebo stožáru
- Tíhou sněhu nebo námrazy
- Zemětřesením
- Poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodního zařízení
- Nárazem motorového vozidla nebo jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu
- Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus)
- Krádeží, loupeží
- Kouřem
- Aerodynamickým třeskem

1.2 Pojištění domácností včetně rekreačních proti škodám způsobených:

- Úderem blesku, výbuchem, pádem nebo nárazem letadla
- Vichřicí
- Povodní nebo záplavou
- Sesuvem nebo poklesem půdy
- Krupobitím
- Sesouváním nebo zřícením lavin
- Pádem stromu nebo stožáru
- Tíhou sněhu nebo námrazy
- Zemětřesením
- Poškození nebo zničení věcí vodou z vodovodního zařízení
- Nárazem motorového vozidla nebo jeho části nebo nárazem přepravovaného nákladu
- Úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (vandalismus)
- Krádeží, loupeží
- Kouřem
- Aerodynamickým třeskem

Pojištění občanů:

- pojištění staveb, bytových a nebytových jednotek
- pojištění trvale obydlenných i rekreačních domácností
- cestovní pojištění
- pojištění motorových vozidel (povinné i havarijní)
- pojištění odpovědnosti za újmu v běžném občanském životě
- pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti
- životní pojištění osob
- úrazové pojištění osob
- pojištění pro případ nemoci
- pojištění prostředků na výživu dětí
- důchodové pojištění

<<Zpět

description